Standardy domu

STANDARD DOMU

Dům prochází kompletní rekonstrukcí, během které se nejprve zkontroluje stav svislých i vodorovných nosných kontrukcí, které pečlivě sanujeme. Technické zařízení budovy - rozvody vody, kanalizace, topení, elektřina (silnoproud i slaboproud) budou kompletně nové. Střešní krytinu používáme keramickou (tzv. bobrovku), uloženou na dřevěném krovu. Mezi krokve vkládáme tepelnou izolaci s překrytím. Střecha do dvorního traktu je pultová s ohledem na vysoký standard tepelně technických vlastností. Venkovní fasáda již prošla rekonstrukcí s ohledem na ponechání původních prvků neoklasicismu a dům se již pyšní novou štukovou omítkou s finální vrstvou silikátové fasádní barvy. Hlavní vstupní dveře včetně zádveří budou taktéž historické a zdobné, stejně jako repliky původních dřevěných oken s dvojsklem, vylepšených o kvalitní těsnění. Nově bude dům vybaven o elektrický lanový výtah do všech podlaží. Kromě pár schodů u vstupních dveří, kde lze umístit zdvihací plošinu, je dům bezbariérový.